„Кралство Камбоджа“, част от филма „ИНДОКИТАЙ“ на Spring Care Exotic Tours с автор Диана Маринова

Екскурзия Камбоджа